شنبه, 10 آبان 1393
منو معاونت آموزشی

اعضاء هیات علمی تمام وقت
New Page 9

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام رشته تحصیلی

نام گروه آموزشی

مرتبه علمی

مقطع تحصیلی

1

محمد جعفر سنا

دامپزشکی-بهداشت موادغذایی

کشاورزی  دامپزشکی

استادیار

دکتری

2

حمید محمودی پور

ایمونولوژی

پزشکی

مربی

کارشناسی ارشد

3

شهرام برازپردنجانی

پرستاری

پزشکی

مربی

کارشناسی ارشد

4

مصطفی جوادی اصطباناتی

پرستاری

پزشکی

مربی

کارشناسی ارشد

5

زهره  حسینی سیاهی

پزشکی عمومی

پزشکی

مربی

دکتری

6

کورش زارع

روانپرستاری

پزشکی

مربی

کارشناسی ارشد

7

محسن استادیان

آموزش زبان انگلیسی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

8

مسعود روغنی

آموزش زبان انگلیسی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

9

رضا احمدیان

برنامه ریزی سیستمهای

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

10

علی حسن نوروزی

برنامه ریزی سیستمهای

علوم انسانی

مربی

دانشجوی دکتری

11

بهرام حکمت

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

12

حمید هوشمندی

برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

علوم انسانی

مربی

دانشجوی دکتری

13

کریم  بهارلویی

تربیت بدنی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

14

سیروس حسینی عسکرآبادی

تربیت بدنی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

15

رحمت الله  خانمحمدی

تربیت بدنی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

16

موسی  دهقان

تربیت بدنی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

17

کاووس عیدی وندی

تربیت بدنی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

18

اکبر فرهمندفر

تربیت بدنی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

19

جمشید همتی مرادآبادی

تربیت بدنی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

20

لیلا اسدی

حسابداری

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

21

تورج دستیار

حسابداری

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

22

فاطمه زادپرور

حسابداری

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

23

یونس قرقانی

حقوق خصوصی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

24

خسرو پهلوانی

حقوق عمومی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

25

عصمت زکی زاده

حقوق عمومی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

26

فرشته اسمعیل خانی

روانشناسی عمومی

علوم انسانی

مربی

دکتری

27

لیلا بخشی سورشجانی

روانشناسی عمومی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

28

علی خانه کشی

روانشناسی عمومی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

29

صدیقه  نجاراصل

روانشناسی عمومی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

30

مجید مهرمحمدی

روانشناسی کودکان استثنایی

علوم انسانی

مربی

دکتری

31

محمودآیتی

زبان وادبیات فارسی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

32

عاطفه  ترابی

زبان وادبیات فارسی

علوم انسانی

مربی

دانشجوی دکتری

33

حسین  جلال پور

زبان وادبیات فارسی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

34

لیلا صالح نژاد

زبانشناسی همگانی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

35

عزیزالله سالاری

عرفان اسلامی

علوم انسانی

استادیار

دکتری

36

طاهره بهمنی

علم تربیتی-آموزش ابتدایی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

37

نصرالله قشقایی زاده

علوم تربیتی- مدیریت آموزشی

علوم انسانی

مربی

بورسیه دکتری

38

پریسا مسعودیان

علوم تربیتی-غلسفه تعلیم وتربیت

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

39

لیلااحمدزاده

علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی)

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

40

بهزاد محمدی

فلسفه وکلام اسلامی

علوم انسانی

مربی

بورسیه دکتری

41

امیر پاداش

مدیریت صنعتی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

42

اعظم  صالحی نجف آبادی

مشاوره وراهنمایی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

43

کیارا کریمیان دولت آباد

آموزش زبان انگلیسی

علوم انسانی

مربی

کارشناسی ارشد

44

هادی کجباف نژاد

روانشناسی عمومی

علوم انسانی

مربی

دکتری

45

نوید سبزعلی

ریاضی

علوم پایه

مربی

دکتری

46

علی اصغر قلی پور

ریاضی

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

47

مینوش مرامی

ریاضی

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

48

میثم مصدق

ریاضی

علوم پایه

مربی

دکتری

49

اردوان نجفی دولت آباد

ریاضی

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

50

مهدی گل دوست

ریاضی

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

51

امید قنبری

ریاضی-آمار

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

52

حسین مهران نیا

ریاضی-آمار

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

53

علی بهزادی

ریاضی محض

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

54

هادی طهماسبی نژاد

زمین شناسی-آبشناسی

علوم پایه

مربی

بورسیه دکتری

55

رضوان  خاوری

زمین شناسی-تکتونیک

علوم پایه

استادیار

دکتری

56

سارا ملکی خیمه سری

زمین شناسی-رسوب شناسی وسنگ شناسی

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

57

هاجر کاظمی

زمین شناسی (پترولوژی)

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

58

ابوالقاسم  اسمعیلی قیوم آبادی

زمین شناسی (چینه وفسیل)

علوم پایه

مربی

دانشجوی دکتری

59

فرهاد احیاء

زمین شناسی اقتصادی

علوم پایه

استادیار

دکتری

60

یدالله غرایبی

شیمی  آلی

علوم پایه

مربی

دانشجوی دکتری

61

طیبه  تهمتن

فیزیک

علوم پایه

مربی

دانشجوی دکتری

62

عادل شجاعی

فیزیک

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

63

خدارحم قندی

فیزیک

علوم پایه

مربی

کارشناسی ارشد

64

صادق دانا

فیزیک

علوم پایه

مریی

کارشناسی ارشد

65

جعفر شریفی

تاریخ

عمومی

مربی

دانشجوی دکتری

66

سیده مرجان علوی

برق-الکترنیک

فنی مهندسی

مربی

دانشجوی دکتری

67

مصیب  نوری

برق-الکترونیک

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

68

محسن رحمانی خواه

برق-قدرت

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

69

عبدالوهاب فطانت

برق-قدرت

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

70

محمدآدمی

برق -الکترونیک

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

71

آسیه  سید

تربیت بدنی

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

72

پیمان اسکافی

عمران-آب

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

73

داود عبدی زاده

عمران-خاک وپی

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

74

ایمان محسنی

عمران-سازه

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

75

تورج صمیمی بهبهان

عمران-سازه های هیدرولیکی

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

76

سعید گواهی

عمران-محیط زیست

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

77

کیوان  شیری

عمران -شهرسازی

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

78

خسرو فرداد

کامپیوتر-سخت افزار

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

79

مریم تقی زاده

کامپیوتر-معماری

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

80

مصطفی پاکدل

کامپیوتر-نرم افزار

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

81

مجید سینا

کامپیوتر-نرم افزار

فنی مهندسی

مربی

دانشجوی دکتری

82

مژگان فردین پور

کامپیوتر-نرم افزار

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

83

داوود مخلصی قنواتی

کامپیوتر-نرم افزار

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

84

مهدی مدادیان

کامپیوتر-نرم افزار

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

85

الهام  نژادعباباف

کامپیوتر-نرم افزار

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

86

مهران جوانی

کامپیوتر-هوش مصنوعی

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

87

مهدی زمانی فکری

مکانیک

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

88

احسان  خراسانی نژاد

مکانیک-تبدیل انرژی

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

89

عبدالمجید عبایی باقری

مکانیک-سازه وبدنه خودرو

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

90

علی درست قول

مکانیک-طراحی کاربردی

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

91

رحیم محمدحسنی خراسانی

مکانیک

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

92

فرج الله  هدایت

مواد-شناسایی وانتخاب مواد

فنی مهندسی

مربی

کارشناسی ارشد

93

سید فضل الله  موسوی نسب

دامپزشکی

کشاورزی و دامپزشکی

مربی

دکتری

94

لیلا نژادصادقی

زرعت واصلاح نباتات

کشاورزی و دامپزشکی

مربی

کارشناسی ارشد

95

سید بابک اسدی

علوم دامی

کشاورزی و دامپزشکی

مربی

کارشناسی ارشد

96

نیما مساوات

علوم دامی

کشاورزی و دامپزشکی

مربی

دانشجوی دکتری

97

محمدجواد تقی پورفرداردکانی

علوم وصنایع غذایی

کشاورزی و دامپزشکی

مربی

کارشناسی ارشد

98

ابراهیم فتاحی نژاد

خاکشناسی

کشاورزی ودامپزشکی

مربی

دکتری

99

ام البنین  قاسمیان کریک

دامپزشکی

کشاورزی ودامپزشکی

مربی

دکتری

100

مهدی کیارزم

دامپزشکی

کشاورزی ودامپزشکی

مربی

دکتری

101

سیروس عیدی وندی

علوم دامی

کشاورزی ودامپزشکی

مربی

دکتری

102

حسین  محسنی

معماری

هنر

مربی

کارشناسی ارشد

 103  امید کهنسال
برق  الکتروتکنیک  مربی  کارشناسی ارشد

 


دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211